Diëtistenpraktijk RoMe | Home

Diëtistenpraktijk RoMe

Voor een persoonlijk en deskundig voedingsadvies kunt u terecht bij diëtistenpraktijk RoMe. De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding in relatie tot ziekte en gezondheid. U kunt terecht voor een passend en persoonlijk advies.

U krijgt altijd een advies op maat. Ieder mens is anders en dat vraagt om een persoonlijk plan. Lukt het even niet, dan kunt u contact opnemen. Bent u een 'emotie-eter' of een 'Bourgondiër', vindt u het moeilijk gezond te eten of goede keuzes te maken? Samen met u kijk ik naar de mogelijkheden en kansen om uw motivatie om te zetten in een actieplan!

Contact

Werkwijze

Afspraak maken

Voor een consult maakt u een afspraak. Om een afspraak te maken kunt u bellen of mailen.

Contact

Eerste consult

Bij de eerste afspraak, van ongeveer een uur, worden eerst uw persoonsgegevens en aanvullende gegevens geregistreerd. Daarna wordt uw huidige voedingspatroon doorgenomen, wordt er een persoonlijk behandelplan gemaakt en worden behandeldoelen afgesproken.

Vervolgconsult(en)

Afhankelijk van uw vraag en behoefte worden er vervolgconsulten gepland. Deze zijn korter en hebben als doel dat de behandeling wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. U kunt uw vragen kwijt en krijgt aanvullende informatie. Motiveren en ondersteuning bieden om uw eetgedrag te veranderen is vaak nodig.

Groepsvoorlichting

Het geven van voorlichting aan groepen (patiënten, huisartsen, fysiotherapeuten, scholen, verenigingen, ouders enzovoort) is voor mij een leuke uitdaging. Middels interactieve presentaties probeer ik voor groepen altijd op een aansprekende manier iets te vertellen, passend bij de vraag.

Over RoMe

'Vele wegen leiden naar RoMe'

Dit is het motto waarmee ik, samen met mijn collega in 2008 de praktijk heb opgestart. Op dit moment werk ik alleen in de diëtistenpraktijk. Mijn naam is Betsie de Rouw en ik ben geboren en getogen op het Hogeland, in Uithuizen. Naast het werk in de praktijk ben ik tevens sinds 1988 werkzaam in het UMCG. De eerste jaren als diëtist voor volwassenen en sinds 10 jaar als kinderdiëtist.

Volwassenen en kinderen kunnen bij mij terecht op het spreekuur op de dinsdagen en woensdagen in Uithuizen. Bovendien ben ik 1 x per maand een woensdagochtend in het gezondheidscentrum in Warffum aanwezig. Kunt u niet komen, dan kan er een huisbezoek gepland worden. U hoeft nooit langer dan 1 tot 2 weken te wachten tot de eerste afspraak. De praktijk is toegankelijk voor rolstoelen.

Veranderen van eetgedrag begint bij motivatie, als die er is, zal er voor iedereen een weg zijn die leidt naar een verbetering van de gezondheid. Het verleden bepaalt niet de toekomst, dus kijk vooruit als je wilt veranderen.

Vergoeding

In 2020 is dieetadvisering opgenomen in de basisverzekering en wordt per jaar 3 uur dieetadvisering vergoed. Deze kosten vallen onder het eigen risico van 385 euro. Tot 18 jaar hoeft geen eigen risico betaald te worden. De tarieven voor een bezoek aan de diëtist zijn landelijk vastgesteld. Ik hanteer het tarief dat met uw zorgverzekeraar afgesproken is. Aanvullende verzekeringen bieden soms extra uren vergoeding. Ik declareer rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, dus u krijgt geen rekening. Als u meer uren gebruikt dan uw verzekering vergoed, zal ik hierover met u van tevoren afspraken maken. Voor een huisbezoek wordt een uittoeslag gedeclareerd.

Ketenzorg

Een aantal chronische ziekten (diabetes, COPD en CVRM) worden vergoed uit de ketenzorg. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico. Hiervoor is altijd een verwijzing van de huisarts of praktijkverpleegkundige nodig.

Annuleren

Indien u een afspraak wilt annuleren, kan dit tot 24 uur van tevoren kosteloos.

Samenwerking

Er wordt met diverse andere zorgverleners samengewerkt, vaak zijn dat de huisartsen in de regio. Collega diëtisten uit de ziekenhuizen dragen de zorg voor patiënten soms over, omdat zorg dichter bij huis prettiger is voor de patiënt.

Ook is er regelmatige overleg met andere zorgverleners zoals de verpleegkundig specialisten (zoals diabetes verpleegkundige), de fysiotherapeuten, de logopedisten, consultatiebureau artsen en medewerkers van Thuiszorg organisaties.

Kwaliteit

Voor diëtisten is er een kwaliteitsregister, waarin je wordt geregistreerd als er wordt voldaan aan de opleidingseisen en iedere 5 jaar voldoende actuele kennis en ervaring is opgedaan. Onderstaande logo's laten zien dat de praktijk staat ingeschreven bij dit kwaliteitsregister, bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en van het Netwerk Kinderdiëtisten Nederland.

Kidsclub

De kidsclub betreft een multidisciplinaire samenwerking voor kinderen tussen 4 en 12 jaar met overgewicht of motorische problemen. Het is opgezet om een gezonde leefstijl te bevorderen.

Voor deelname aan de kidsclub kunt u onderstaand formulier downloaden en door huisarts of jeugdarts laten invullen en telefonisch contact opnemen met fysiotherapeut of diëtist.

Adres en contact

Diëtistenpraktijk RoMe

Adres

Herman Colleniuslaan 2
9981NH, Uithuizen
Nederland

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?