Het eerste consult
Tijdens het eerste consult is het belangrijk dat ik u leer kennen en we samen een plan van aanpak maken en doelen afspreken waar u naar wilt streven. Dit consult duurt ongeveer een uur.
 
Vervolgconsult(en)
Bij de vervolgconsulten wordt er bekeken of de gemaakte doelen en plannen zijn behaald en worden waar nodig bijgesteld. 
 
 Een mooie uitspraak in het kader van positief denken is:
‘Moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen’.
Ook onderstaande spreuk heb ik al vaak gebruikt in de praktijk:
‘Vandaag is weer een nieuwe dag, kom op, je kan het!’