In 2018 wordt dieetadvisering voor drie uur vergoed vanuit de basisziektekostenverzekering; dit zijn ongeveer vijf consulten. Dieetadvisering valt onder uw eigen risico. Dit betekent dat u jaarlijks een eerste deel van de zorg die u ontvangt zelf betaalt. Het verplicht eigen risico in 2018 is 385 euro. Dit geldt niet voor kinderen tot 18 jaar.

Diëtistenpraktijk RoMe heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering komt u voor meer uren diëtetiek in aanmerking. Dit kan ik voor u nakijken of u kunt contact opnemen met uw ziektekostenverzekering.

Voor een aantal patiëntengroepen is er een vergoeding mogelijk via de ‘ketenzorg’. Ik kan het consult dan declareren bij de huisarts en u behoud u uw eigen risico. De huisarts of diabetes verpleegkundige kan u vertellen of u hiervoor in aanmerking komt als u diabetes, COPD of risico op hart- en vaatziekten heeft.